Z Zahrada

Naším cílem je vytvořit kolem školy rozmanitý venkovní prostor, který bude prakticky uspořádaný a bude sloužit zejména k výuce, pěstování plodin, keřů a stromů, k relaxaci a zábavě.

Samostatnost a svépomoc

Zahradu si navrhujeme a tvoříme sami s žáky bez pomoci drahých architektů a odborných firem. Pomáhají nám místní obyvatelé, rodiče žáků, zaměstnanci školy a zejména vedení školy a obce.

Jednoduchost a účelnost

Snažíme se tvořit zahradu z místních dostupných materiálů, volíme skromná a jednoduchá řešení. Zaměřujeme se na víceúčelovost zahrady. Pěstujeme a sázíme krajové a odolné druhy rostlin, keřů a stromů. Zahradu koncipujeme tak, aby vyžadovala minimální údržbu a péči.

Tvořivost a otevřenost

Žáci mají možnost se do tvorby aktivně zapojit. Tvoříme novými a nekonvenčními způsoby, rádi experimentujeme a tím se učíme. Naše zahrada je otevřena nejen nejrůznějším nápadům a realizacím, ale i lidem a živočichům. Tvorbu naší školní zahrady nevnímáme jako proces, který začne a skončí, ale jako nekonečný proces přetváření, učení a vnímání přírody.

Radost a hravost

Naší prvotní motivací není intenzivní produkce výpěstků a jejich zpracování ve školní jídelně, i když samozřejmě počítáme se smysluplným využitím vypěstovaných plodin. Cílem spíše je vzbudit v dětech zájem o pozorování přírodních jevů a procesů. Chceme, aby pro naše žáky bylo budování školní zahrady hrou a radostí a ne galejemi s motyčkou v ruce.

logo zaci sobe pruhledne modre tesne

ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY

 • Zákaz vstupu lidem, kteří nemají zájem o krásné prostředí školní zahrady!
 • K provětrání motorových vozidel slouží cesta! Kouření škodí vašemu zdraví a okolnímu prostředí!
 • Nejsme květinářství, a proto si trhejte květiny někde jinde!
 • Neodnášejte si naše výpěstky!
 • Chovejte se ohleduplně a dívejte se, kam šlapete!
 • Už předkové věděli, že se do ohně přikládá dřevem!
 • Pokud založíte oheň, postarejte se o jeho uhašení!
 • Na demoliční práce si voláme firmy!
 • Zákaz odhazování nedopalků, papírků a dalších odpadků, k tomu slouží popelnice!
 • Vše co si přinesete, si musíte také odnést a uklidit po sobě veškerý nepořádek!
 • Zahradu si navrhujeme a tvoříme sami, proto nám neničte naši práci.
 • Pokud máte čas a chuť, můžete se také zapojit.
 • Naše zahrada je přístupná všem, slouží k odpočinku a relaxaci.

Žáci „školy na konci světa“