Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

průběh vzdělávání

iŠkola MOODLE - metodické vedení během školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce - jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. Žák tedy může pracovat online nebo offline. 

Způsob výuky ten je jen a jen na rodičích, nic jim nebrání v tom, aby učili "klasicky", ale také aby více využívali i-moodle. I-moodle je něco navíc - má to jen pomoci - je tam řada nejrůznějších výukových materiálů, které rodičům mohou pomoci při vysvětlování učiva, ale škola to v žádném případě nevnucuje. Jsou tam tematické plány, aby rodiče věděli, co mají učit a z čeho budou žáci za pololetí přezkušováni.

Pro komunikaci s rodiči individuálně vzdělávaných žáků jsou určeni tzv. "online třídní učitelé" (viz tabulka).

kontakty online TU

Podrobné informace o "internetové škole MOODLE" (i-škola MOODLE) naleznete na i-škole-moodle na tomto odkazu ("Přihlásit se jako "host").

Manuál MOODLE

O školním imoodle

eŽákovka - způsob komunikace s IV žáky (jejich rodiči)

Ke komunikaci používáme také eŽákovku pro IV žáky a jejich rodiče.

Každému žákovi jsou vygenerovány tři profily: jeden pro žáka a dva pro rodiče. Profil žáka a rodiče se skoro neliší. Každý by ovšem měl používat svůj profil, aby nedošlo k omylům.

Jako první nás vždy zaujmou tzv. notifikace vlevo dole. Ty nás upozorňují na nové příspěvky a zprávy, které byly přidány, zatímco jsme nebyli přihlášeni.

Notifikace můžeme odkliknout křížkem v pravém horním rohu.

Na nástěnce vidíme nové příspěvky. Při každém přihlášení si nové příspěvky vždy přečtěte. Nic vám tak neunikne!

Dále je v horní liště na pravé straně tlačítko Komunikace. Jako první zde vidíme zprávy, které nám mohou posílat učitelé a vedení školy. Žáci (rodiče) mohou psát také. Stačí kliknout na šedou lištu s nápisem Nová zpráva.

Součástí eŽákovky je také rychlejší způsob komunikace, kterým je chat. Funguje stejně jako například na Facebooku. Klikneme na požadované jméno a otevře se nám okno, do kterého již můžeme psát.

Manuál eŽákovka

Práce v eŽákovce

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes MS TEAMS. Žák, který má zájem o online výuku si musí požádat o zřízení profilu na email: zsb@ezakovka.cz a postupovat dle přiloženého manuálu.  Učitel před začátkem hodiny "vyvěsí" na eŽákovce odkaz, pomocí kterého je možné se připojit do skupinového hovoru. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. Jediným omezením je hardwarové vybavení počítače (notebooku, tabletu) žáka a rychlost připojení k internetu.

Postup:
1. Požádejte si o přístup na email: zsb@ezakovka.cz  
2. Dostanete přihlašovací údaje a manuál. Postupujte dle manuálu a nainstalujte si aplikaci ve svém počítači.
3. Před online hodinou (dle rozvrhu), klikněte na odkaz v eŽákovce (na nástěnce vpravo - "Nadcházející online hodiny")
4. Připojte se do hovoru (pod jménem žáka).

 

Z online hodiny

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat 4 místa v ČR i on-line.

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline