Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Model maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška se ve školním roce 2023/2024 skládá ze dvou částí:

-         společné (státní) části

-         profilové (školní) části

 

Aby žák u MZ uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.


Společná (státní) část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z anglického jazyka nebo didaktickým testem z matematiky.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Didaktický test z matematiky trvá 135 minut.

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.

Profilová (školní) část

Pro všechny studenty platí povinné zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná slohová práce, ústní zkouška). Pokud si studenti ve společné (státní) části zvolí anglický jazyk, platí pro ně rovněž zkoušky z tohoto předmětu v profilové (školní) části (písemná práce, ústní zkouška). 

Ústní zkouška z ČJL trvá 15 minut, příprava ke zkoušce trvá 20 minut. Z maturitního seznamu literárních děl student připraví vlastní seznam literárních děl dle zadaných kritérií.

Písemnou prací z ČJL se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška z AJ se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce trvá 20 minut. 

Písemnou prací z AJ se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Profilová část maturitní zkoušky – humanitní specializace

Povinné zkoušky z humanitní specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška z okruhů humanitní specializace před zkušební maturitní komisí

Profilová část maturitní zkoušky – technická specializace

Povinné zkoušky z technické specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • písemná zkouška z okruhů technické specializace před zkušební maturitní komisí

Profilová část maturitní zkoušky – přírodovědná specializace

Povinné zkoušky z přírodovědné specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • kombinovaná zkouška (písemná a ústní) z okruhů přírodovědné specializace před zkušební maturitní komisí

Ústní zkouška z HS a PS trvá 15 minut, stejný čas má student na přípravu "na potítku".

Písemná zkouška z PS trvá 60 minut.

Písemná zkouška z TS trvá 120 minut.

Obhajoba MP před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut, student se 5 minut předem připravuje v místnosti, kde se tato zkouška koná.

Nepovinné zkoušky

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si může jako nepovinnou zkoušku zvolit předměty dějepis a biologie.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout