Model maturitní zkoušky

Model maturitní zkoušky 2019/2020

Společná část

Profilová část

Český jazyk a literatura

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Humanitní specializace (ústní zkouška)/ Technická specializace (písemná zkouška)

Anglický jazyk

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Matematika

didaktický test

Obhajoba maturitní práce

 

Nepovinný předmět

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se ve školním roce 2019/2020 skládá ze dvou částí:

  • společné (státní) části
  • profilové (školní) části

Aby žák u MZ uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

Společná část se skládá ze 2 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky jsou:

  • z českého jazyka a literatury 
  • z anglického jazyka nebo matematiky 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se konají formou tří dílčích zkoušek – písemná práce, didaktický test a ústní zkouška.

Zkoušky z matematiky se konají formou didaktického testu.

Nepovinné zkoušky jsou z anglického jazyka (to jen v případě, že si jako povinnou zkoušku žák zvolí matematiku) a matematiky (to jen v případě, že si jako povinnou zkoušku žák zvolí anglický jazyk).

Profilová (školní) část

Profilová část se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.

Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 – humanitní specializace

Povinné zkoušky z humanitní specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška z okruhů humanitní specializace před zkušební maturitní komisí

Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 – technická specializace

Povinné zkoušky z technické specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • písemná zkouška z okruhů technické specializace před zkušební maturitní komisí

Nepovinné zkoušky

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si může jako nepovinnou zkoušku zvolit předměty dějepis a biologie.