Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Přijímání do vyššího ročníku

 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Tiskopisy, formuláře, žádosti

UPŘESNĚNÍ PRO NAŠI ŠKOLU

Těší nás zájem o naši školu, než se však definitivně rozhodnete pro podání žádosti, důkladně zvažte všechny výhody i nevýhody námi nabízené formy studia. Další informace hledejte zde na webu školy, případně také na odkaze https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=32414  - otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlásíte se jako HOST a budete mít řadu informací k přestupu/přijetí do naší školy. 

K případné žádosti o přestup pak připojíte kopie dokladů o dosavadním vzdělávání (kompletní kopie vysvědčení za uplynulé roky v předcházející škole). Předběžně můžete uvedené podklady poslat na e-mail řediteli školy, veškeré dokumenty je samozřejmě nutné zaslat také poštou (žádost musí být originálem), případně prostřednictvím datových schránek. Po posouzení žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí/nepřijetí studenta, případně také o zařazení do ročníku. V případě, že žadatel/žadatelka dosud není plnoletý/á, musí případnou žádost poslat zákonný zástupce (se souhlasem neplnoletého žadatele).

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline