Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

L Lyceum - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL LYCEA
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL LYCEAVÝCHOVA K OBČANSTVÍ, RUSKÝ JAZYKzimcik57@gmail.com
Mgr. Hana Staňová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE LYCEA
Mgr. Hana Staňová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE LYCEAČESKÝ JAZYK A LITERATURA, DĚJEPIS, DRAMATICKÁ VÝCHOVAstanova.hana87@gmail.com
Mgr. Kateřina Pražáková -  ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE LYCEA  - region Čechy
Mgr. Kateřina Pražáková - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE LYCEA - region Čechymobil: +420 606 072 077prazakovakaterina81@gmail.com
Regionální kancelář pro Čechy, Milady Horákové 2725, 272 01 Kladno
Mgr. Vojtěch Král - ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO CERTIS
Mgr. Vojtěch Král - ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO CERTISDĚJEPIS, SOCIOLOGIE
"Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno" Karel Čapek
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.ICT
Učitel, lektor, ajťák, jůtůber. Specialista na online vzdělávání a využívání technologií ve výuce. 1. motto: Nikdy se nebojte ptát, žádný dotaz není hloupý. 2. Motto: V informatice není "jedno správné" řešení, k cíli vede často mnoho cest. Důležité je, abyste se pokusili úkol vyřešit. I když to třeba nebude "nejlepší" řešení nebo se vám to nepovede úplně, něco nového se při tom naučíte.
Mgr. Markéta Hudáková
Mgr. Markéta HudákováVÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, ČESKÝ JAZYK
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ - Albert Einstein "A největší odměnou pro mě je, když se mi to podaří." - Markéta Hudáková
Mgr. Tomáš Beníček
Mgr. Tomáš BeníčekCHEMIE, PŘEDMĚTY PŘÍRODOVĚDNÉ SPECIALIZACE
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Ing. Ľubica Havelková
Ing. Ľubica HavelkováTECHNICKÁ SPECIALIZACE, NĚMECKÝ JAZYK
Jenom nadšení učitelé mohou vzbudit v žácích nadšení ke vzdělání.
Mgr. Zdeňka Ryšková
Mgr. Zdeňka RyškováČESKÝ JAZYK A LITERATURA, HUDEBNÍ VÝCHOVA
Svoji práci nevnímám pouze jako výklad učiva, ale i jako proces, v němž se navzájem učí, rozvíjí a pro další život formují obě zúčastněné strany - učitel i žáci.
Mgr. Jana Matyášová
Mgr. Jana MatyášováMATEMATIKA, FYZIKA, DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
"Potěšení z práce přináší dokonalé výsledky." Aristoteles
Ing. Světlana Moravčíková
Ing. Světlana MoravčíkováEKONOMIKA
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. — Jan Amos Komenský
Mgr. Robert Goldmann
Mgr. Robert GoldmannESTETICKÁ VÝCHOVA, ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
„Úkolem pedagoga je doprovázet na cestě za poznáním.“ „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru.“ G. B. Shaw
Mgr. Ivana Tálská
Mgr. Ivana TálskáČESKÝ JAZYK A LITERATURA, PŘEDMĚTY HUMANITNÍ SPECIALIZACE
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Charles Farrar Browne
Ing. Petr Zvardoň
Ing. Petr ZvardoňBIOLOGIE, FYZIKA V PŘÍRODOVĚDNÉ SPECIALIZACI
„Jaká to vzpurná mládež! Místo toho, aby poslouchala staré, napodobuje je.“ - Wieslaw Brudzinski
Mgr. Veronika Garčarová
Mgr. Veronika GarčarováPSYCHOLOGIE, TĚLESNÁ VÝCHOVA
Učení je určitý druh partnerství, který je založený na principu vzájemné komunikace a oboustranného učení.
Mgr. Kristýna Beníčková
Mgr. Kristýna BeníčkováANGLICKÝ JAZYK
"Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět." (Nelson Mandela)
Bc. Petra Janovská
Bc. Petra JanovskáMATEMATIKA, PŘEDMĚTY TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ SPECIALIZACE
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ (Komenský)
Mgr. Jakub Mačák
Mgr. Jakub MačákZEMĚPIS
"...A být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost jest chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Ono se stalo uměním už jenom být živ po svém." - Jan Werich "Učím po svém! :-)" - Jakub Mačák
Mgr. Petra Součková
Mgr. Petra SoučkováPŘEDMĚTY PŘÍRODOVĚDNÉ SPECIALIZACE
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ (autor neznámý)
Mgr. Anna Podešťová
Mgr. Anna PodešťováANGLICKÝ JAZYK
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ (Albert Einstein)
Mgr. Romana Ryšková
Mgr. Romana RyškováVÝTVARNÁ VÝCHOVA, RUSKÝ JAZYK
"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost." - Jan Amos Komenský
Marie JančováFYZIKA
Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi udělal někde chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš. ZVONÍ.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline