Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy v pololetí a ke konci školního roku.

Prezenční forma přezkoušení v základní škole v červnu 2023

Přezkoušení individuálně vzdělávaných žáků za 2. pololetí proběhne jen v prezenční formě.

Prezenční (fyzické) přezkoušení vyžaduje osobní přítomnost individuálně vzdělávaného žáka při ověření, zda byl žák během příslušného pololetí vzděláván (což mj. znamená, že si škola ověří také to, zda bylo průběžně plněno IV portfolio žáka v imoodle).

Na prezenční přezkoušení se budete přihlašovat přes rezervační systém, který spouštíme  1. dubna 2023 - https://ezakovka.app/rezervace

Návrh online hodnocení - rodič (vzdělavatel) dodá online nejpozději do 31. 5. 2023, online dotazník bude otevřen 2. 5. 2023.

Termíny prezenčního přezkoušení jsou uvedeny v rezervačním systému – https://ezakovka.app/rezervace

 

spuštění rezervačního systému pro přezkoušení v červnu 

1. 4. 2023

spuštění online dotazníku s návrhem hodnocení

2. 5. 2023

online návrh hodnocení žáka rodičem/vzdělavatelem

do 31. 5. 2023

jednotný termín pro naplnění IV portfolia (vložení všech povinných úkolů všech vyučovacích předmětů dle okruhů přezkoušení)

do 31. 5. 2023

TERMÍNY PRO PREZENČNÍ  PŘEZKOUŠENÍ

pátek 9.6. 2023

Březová

pondělí 12.6. 2023

Březová

úterý 13.6. 2023

Březová

středa 14.6. 2023

Brno

čtvrtek 15.6. 2023

Praha

pátek 16.6. 2023

Praha

pátek 9.6.2023

Kladno – 1. stupeň

pondělí 12.6. 2023

Kladno – 1. stupeň

úterý 13.6. 2023

Kladno – 1. stupeň

středa 14.6.2023

Kladno – 1. stupeň

čtvrtek 15.6.2023

Kladno – 1. stupeň

pátek 16.6.2023

Kladno – 1. stupeň

             

Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka za druhé pololetí školního roku 2022/2023 bude škola vycházet

  • z prezenčního (fyzického) přezkoušení žáka
  • ze zhodnocení průběžně doplňovanéhoIV portfolia žáka na imoodle školy

Na imoodle jsou upřesněné požadavky k prezenčnímu přezkoušení v červnu 2023 – hledejte pod nabídkou „Okruhy pro prezenční přezkoušení (červen 2023)“ https://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=4481

VEŠKERÉ PŘEZKOUŠENÍ BUDE VEDENO JEN PREZENČNĚ (FYZICKY), ŽÁDNÉ PŘEZKOUŠENÍ PŘES MS TEAMS/případně SKYPE aj., ŽÁDNÉ PLNĚNÍ ONLINE TESTŮ

 

Uznání přezkoušení bez fyzické přítomnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Zákonný zástupce žáka se SVP může požádat ředitele školy o uznání přezkoušení bez fyzické přítomnosti (žádost podá nejpozději do 31. 5. 2023 formou online dotazníku) - tito žáci budou plnit IV portfolio standardně průběžně (jak jsou zvyklí z předchozích let), vložené materiály, forma vložených materiálů, ukázky prací mohou být přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám a jejich možnostem. O uznání přezkoušení bez fyzické přítomnosti, které je určeno výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je možné požádat až od 1. května 2023 – tady online dotazník

 

Distanční přezkoušení - jenom pro žáky plnící školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona

Termín distančního přezkoušení: 7. 6. 2023

Zákonný zástupce žáka, který plní PŠD (povinnou školní docházku) v zahraničí, může požádat ředitele školy o distanční přezkoušení (žádost může podat od 1. 4. do 31. 5. 2023 formou online dotazníku), zde odkaz na dotazník

Při distančním přezkoušení, které nevyžaduje osobní přítomnost žáka, bude škola vycházet

  • ze zhodnocení průběžně doplňovanéhoIV portfolia žáka na imoodle školy a splnění všech úkolů dle okruhů přezkoušení pro červen 2023
  • z výsledků závěrečných online testů na imoodle (online testy platí pro žáky od 4. do 9. ročníku, žáci 1. až 3. ročníku závěrečné online testy nevypracovávají).

 

Na imoodle jsou upřesněné požadavky k distančnímu přezkoušení v červnu 2023 – hledejte pod nabídkou „Okruhy pro distanční přezkoušení v červnu 2023 – zahraniční žáci“ https://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=353

 

DISTANČNÍ PŘEZKOUŠENÍ BUDE VEDENO JEN NA DÁLKU (JEN NAPLNĚNÍ IV PORTFOLIA A SPLNĚNÍ ONLINE TESTŮ NA IMOODLE), NEBUDE ŽÁDNÉ PŘEZKOUŠENÍ PŘES SKYPE/TEAMS.

spuštění online dotazníku s žádostí o distanční přezkoušení (jen pro žáky v zahraničí)

1. 4. 2023

spuštění online dotazníku s návrhem hodnocení (jen pro žáky v zahraničí)

2. 5. 2023

online návrh hodnocení žáka rodičem/vzdělavatelem (jen pro žáky v zahraničí)

do 31. 5. 2023

jednotný termín pro naplnění IV portfolia (vložení všech povinných úkolů dle okruhů přezkoušení) - jen pro žáky v zahraničí

do 31. 5. 2023

spuštění závěrečných online testů (jen pro žáky v zahraničí)

1.6.2023

termín pro splnění závěrečných online testů (jen pro žáky v zahraničí)

do 7. 6. 2023

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení zpravidla probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku.

S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (informace vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na v rezervačním systému uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

 

Způsob přezkoušení

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

 

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou vybrat 4 místa v ČR i on-line (v případě covidové situace).

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na celém II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout