Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.

Distanční průběh přezkoušení v základní škole v červnu 2022 (pokud situace neumožní fyzické přezkoušení)
V důsledku neustále se měnící situace kolem uzavírání škol proběhne červnové přezkoušení pouze distančním přezkoušením. Distanční přezkoušení se řídí stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci - přes imoodle). Na distanční přezkoušení se budete přihlašovat přes rezervační systém, který spustíme 1. dubna 2022-https://ezakovka.app/rezervace
 
Návrh online hodnocení (návrh klasifikace na vysvědčení) - je třeba uskutečnit nejpozději v den rezervace, kterou si stanovili sami rodiče v rezervačním systému pro přezkoušení. Termíny distančního přezkoušení jsou uvedeny v rezervačním systému https://ezakovka.app/rezervace
Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka za druhé pololetí školního roku 2021/2022 bude škola vycházet
ze zhodnocení průběžně doplňovaného osobního a audiovizuálního portfolia žáka v IV portfoliu na imoodle školy
z výsledků přezkoušení (např. online testy v imoodle)
z výsledků případného závěrečného/souhrnného online testu na imoodle.
Na imoodle jsou upřesněné požadavky k distančnímu přezkoušení v červnu 2022 hledejte pod nabídkou Okruhy přezkoušení pro červen 2022-https://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=353
 
VEŠKERÉ PŘEZKOUŠENÍ BUDE VEDENO JEN NA DÁLKU, ŽÁDNÉ PŘEZKOUŠENÍ PŘES SKYPE.
 
IV portfolio (což je osobní a audiovizuální portfolio žáka), obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2021/2022. V průběhu druhého pololetí školního roku 2021/2022 si výše uvedenými způsoby ověřujeme, že
žák byl v příslušném období průběžně vzděláván;
došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí;
dosahoval odpovídajících výsledků;
probíraná látka odpovídá osnovám březovského školního vzdělávacího programu.
 
Uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň žáky, kteří se pravidelně účastní online výuky - úplné uznání bez přezkoušení
Zákonný zástupce žáka se SVP a zároveň žáka, který se pravidelně účastní online výuky, může požádat ředitele školy o uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti - úplné uznání bez přezkoušení (žádost podá nejpozději do 1. 6. 2022 formou online dotazníku) - tito žáci budou plnit IV portfolio standardně průběžně (jak jsou zvyklí z předchozích let), vložené materiály, forma vložených materiálů, ukázky prací mohou být přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám a jejich možnostem, nebude se na ně vztahovat povinnost splnit všechny úkoly dle zadání "Okruhy přezkoušení pro červen 2022". O uznání přezkoušení (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) je možné požádat až od 1. května 2022- tady - odkaz

 

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení zpravidla probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku.

S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (informace vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na v rezervačním systému uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

 

Způsob přezkoušení

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

 

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou vybrat 4 místa v ČR i on-line (v případě covidové situace).

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na celém II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout