Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Studijní plán

Kombinované lyceum - dálková forma vzdělávání

 

     
 

Počty online konzultací ve vyučovacích předmětech v ročnících

(za školní rok)

 
               

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

A. Povinné vyučovací předměty

 
 

Český jazyk a literatura

20

30

30

40

120

 

Cizí jazyk I

30

30

30

40

130

 

Cizí jazyk II

20

20

20

10 

70

 

Základy společenských věd

10

5

5

20

 

Dějepis

20

20

10

-

50

 

Matematika

40

40

40

40

160

 

Fyzika

10

10

5

25

 

Chemie

10

10

5

25

 

Biologie

10

7

4

5

26

 

Zeměpis

10

7

4

5

26

 

Estetická výchova

5

5

10

 

Výtvarná výchova

5

2

7

 

Hudební výchova

5

2

7

 

Dramatická výchova

3

 - 

3

 

Tělesná výchova

2

2

2

6

 

Informační a komunikační technologie

10

5

5

5

25

 

Ekonomika

10

10

20

 

B. Volitelné předměty

 

Humanitní specializace

30

35

65

 

Technická specializace

30

35

65

 
 

Přírodovědná specializace

30 35 65  

Maturitní seminář

5

5

 

Celkem za ročník

200

200

200

200

800

 
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline