Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Podatelna

Od 6. ledna 2021 je ve "školách na konci světa" (dále jen "škola") nasazen elektronický systém spisové služby, který zaručuje transparentní, přehledné spravování dokumentů, a to přesně v souladu s platnými právními předpisy.

Zajišťuje všechny základní úkony práce s listinnými i elektronickými dokumenty – příjem, oběh, vyřízení, uchování, zničení.

USTANOVENÍ ZE SPISOVÉHO ŘÁDU

(1) Spisový řád je vnitřní předpis Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, Březová 102, 687 67 Březová, IČ 70937303 (dále jen “Školy Březová”) upravující postup při vedení spisové služby, tj. zajišťování odborné správy dokumentů došlých (dále jen “doručené dokumenty”) i vzešlých z činnosti Školy Březová (dále jen “vlastní dokumenty”).

(2) Tento spisový řád závazně stanoví podrobnosti pro procesy příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

(3) Spisová služba se řídí:
a) zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní zákon“),
b) vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
c) Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby,
d) zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
e) zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
f) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
g) dalšími předpisy, upravujícími jakkoliv aspekty procesů a správy a nakládání s dokumenty.

(4) Spisová služba je v Školy Březová vykonávána v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby (dále jen "ESSL").

PŘÍJEM DOKUMENTŮ

(5) U doručeného dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, pracovník podatelny zkontroluje, zda:

a) je úplný,

b) lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,

c) je ve formátu, ve kterém Školy Březová přijímá dokumenty v digitální podobě,

d) je uložena na přenosném nosiči dat, na kterých Školy Březová přijímá dokumenty v digitální podobě,

e) prostřednictvím ESSL, zda je datová zpráva a dokument v ní obsažený podepsán uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, označen uznávanou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí, popřípadě zda je opatřen kvalifikovaným časovým razítkem a zda jsou tyto platné. Výsledky zjištění uloží pracovník podatelny v ESSL. V případě neplatnosti elektronického podpisu nebo elektronické pečetě, a pokud zároveň není připojeno platné kvalifikované elektronické časové razítko, je podatelna povinna oznámit tuto skutečnost odesílateli a na dokument se pohlíží jako na nepodepsaný.

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Úřední hodiny:  pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Elektronická adresa:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresou pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67

Identifikátor (ID) datové schránky: ffcz6tb


Přijímané datové formáty jsou formáty povolené pro datové zprávy dodávané do datové schránky (pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, ptpx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp3,) a formáty pro elektronické tabule (formáty podporované softwarem ActiveInspire a SMART Notebook). 
Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou CD, DVD a USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). 
Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup. Neúplné nebo poškozené dokumenty: Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, ministerstvo jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili funkčnost našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Odmítnutí
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Quantcast
Souhlasím
Odmítnout