Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Podatelna

Ve "školách na konci světa" (dále jen "škola") používáme elektronický systém spisové služby, který zaručuje transparentní, přehledné spravování dokumentů, a to přesně v souladu s platnými právními předpisy.

Zajišťuje všechny základní úkony práce s listinnými i elektronickými dokumenty – příjem, oběh, vyřízení, uchování, zničení.

USTANOVENÍ ZE SPISOVÉHO ŘÁDU

Spisový řád je vnitřní předpis Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, Březová 102, 687 67 Březová, IČ 70937303 (dále jen “Školy Březová”) upravující postup při vedení spisové služby, tj. zajišťování odborné správy dokumentů došlých (dále jen “doručené dokumenty”) i vzešlých z činnosti Školy Březová (dále jen “vlastní dokumenty”).

Tento spisový řád závazně stanoví podrobnosti pro procesy příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

Spisová služba je v Školy Březová vykonávána v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby (dále jen "ESSL").

PŘÍJEM DOKUMENTŮ

Subjekt Školy Březová zajišťuje příjem dokumentů jak v analogové, tak v digitální podobě pověřeným zaměstnancem na podatelně. Podatelna provádí příjem všech dokumentů (zásilek) dodaných:

  1. osobním předáním do podatelny,
  2. předáním osobně na technickém nosiči dat u digitálního dokumentu,
  3. provozovatelem poštovních služeb,
  4. kurýrem,
  5. datovou schránkou,
  6. elektronickou poštou (e-mailem) podatelně na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

U doručeného dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, pracovník podatelny zkontroluje, zda:

a) je úplný,

b) lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,

c) je ve formátu, ve kterém Školy Březová přijímá dokumenty v digitální podobě,

d) je uložena na přenosném nosiči dat, na kterých Školy Březová přijímá dokumenty v digitální podobě,

e) prostřednictvím ESSL, zda je datová zpráva a dokument v ní obsažený podepsán uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, označen uznávanou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí, popřípadě zda je opatřen kvalifikovaným časovým razítkem a zda jsou tyto platné. Výsledky zjištění uloží pracovník podatelny v ESSL. V případě neplatnosti elektronického podpisu nebo elektronické pečetě, a pokud zároveň není připojeno platné kvalifikované elektronické časové razítko, je podatelna povinna oznámit tuto skutečnost odesílateli a na dokument se pohlíží jako na nepodepsaný.

Dokumenty/žádosti doručené elektronickou poštou (e-mailem) podatelně na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dokumenty/žádosti zaslané e-mailem bez elektronického podpisu nemohou být považovány za správně podané, protože nemůže být ověřena totožnost pisatele/žadatele – takové dokumenty/žádosti neobsahují ani vlastnoruční ani uznávaný elektronický podpis.

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Úřední hodiny:  pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Elektronická adresa:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresou pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67

Identifikátor (ID) datové schránky: ffcz6tb


Přijímané datové formáty jsou formáty povolené pro datové zprávy dodávané do datové schránky (pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, ptpx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp3,) a formáty pro elektronické tabule (formáty podporované softwarem ActiveInspire a SMART Notebook). 
Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou CD, DVD a USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). 
Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup. Neúplné nebo poškozené dokumenty: Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, ministerstvo jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline