Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy podle § 41 školského zákona.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA = plnění povinné školní docházky v zahraničí podle § 38 školského zákona.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Imoodle - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce; jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. 

Přijetí/přestup - lyceum

Tady klikněte na odkaz http://www.skolybrezova.eu/lyceum/studium/zpusob-studia - a také na odkaz https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=32414  a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít řadu informací k přestupu/přijetí do naší školy, v případě, že máte zájem o dálkovou formu vzdělání oboru Kombinované lyceum.

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech od 4. do 9. ročníku základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes MS TEAMS. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. 

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle školského zákona je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku. S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (info rozesíláme e-mailem, vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

Způsob přezkoušení

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

 

Často kladené otázky

Info ke školnímu roku 2021/2022

O naši školu je velký zájem; pro školní rok 2021/2022 už máme vyčerpanou celkovou kapacitu žáků několik měsíců.

Zájemce pro školní rok 2022/2023 začneme evidovat po 15. říjnu 2021.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline