Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Logopedie na duben

Soustředíme se na hlásky D,T (správné tvoření D, T je předpokladem zvládnutí hlásky R)

Říkanky

TRUMPETA
Táta hraje na trumpetu,
já si ještě noty pletu.
Proto jsem si velice,
oblíbil dvě poklice.
Tú a třís, tú a třís...
Teď to má ten správný říz!

DUDÁK
Dudák dudy má,
on mi dudy dá.
Dudy dují dú – dú – dú,
doma dudat já budu.

POKLADY
Sundala jsem dolů z půdy
hnědou deku,
dlouhé chůdy,
Edánkovy dudlíky,
dva zašedlé deštníky,
dědečkovy doklady.
Zkrátka samé poklady!

POTOK
Běžím, běžím,
nemám dech,
přitom ležím
na zádech.

Tip: Hrajeme si na datla, opakujeme „ddd“ (zkoušíme nejprve pomalu, postupně zrychlujeme, dbáme na správnou výslovnost D)

Tip pro předškoláky: Jazykolam: Strýček Šusta sušil švestky v Sušici.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline