Logopedie na duben

Soustředíme se na hlásky D,T (správné tvoření D, T je předpokladem zvládnutí hlásky R)

Říkanky

TRUMPETA
Táta hraje na trumpetu,
já si ještě noty pletu.
Proto jsem si velice,
oblíbil dvě poklice.
Tú a třís, tú a třís...
Teď to má ten správný říz!

DUDÁK
Dudák dudy má,
on mi dudy dá.
Dudy dují dú – dú – dú,
doma dudat já budu.

POKLADY
Sundala jsem dolů z půdy
hnědou deku,
dlouhé chůdy,
Edánkovy dudlíky,
dva zašedlé deštníky,
dědečkovy doklady.
Zkrátka samé poklady!

POTOK
Běžím, běžím,
nemám dech,
přitom ležím
na zádech.

Tip: Hrajeme si na datla, opakujeme „ddd“ (zkoušíme nejprve pomalu, postupně zrychlujeme, dbáme na správnou výslovnost D)

Tip pro předškoláky: Jazykolam: Strýček Šusta sušil švestky v Sušici.