Logopedie na březen

Soustředíme se na hlásky C,S,Z

Říkanky

KOUZELNÍK
Standa dělá kouzelníka,
zavolá na pomocníka.
Ten uzlíky zavázal,
Standa uzlík rozvázal.

VELIKONOČNÍ
Po silnici k vesnici
cupká zajíc v čepici.
Culíkatá Cecílie
na Václava vodu lije.
Na lavici slepice civí na dvě kraslice.

ZAJÍC
Spěchej, spěchej, zajíci,
na louce jsou myslivci!
Schovej se a nepískej,
jen co zmizí, zavýskej!

ZEBRA
Ze zoologické zahrady
ztratila se zebra.
Zas ty její nápady!
To asi ta vedra.

Tip: Hrajeme si na zvířátka: zaSyčíme jako hadi, zabZučíme jakou komár, uděláme Cvrčka (c-c-c). Hlídáme, aby rty byly zaostřené do úsměvu a zoubky lehce skousnuté. Jazyk zůstává schovaný za zuby!

Tip pro předškoláky: Hrajeme si na básníky, tvoříme krátké verše nebo rýmy (například dole – pole, čepice - vesnice)