Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Logopedie na březen

Soustředíme se na hlásky C,S,Z

Říkanky

KOUZELNÍK
Standa dělá kouzelníka,
zavolá na pomocníka.
Ten uzlíky zavázal,
Standa uzlík rozvázal.

VELIKONOČNÍ
Po silnici k vesnici
cupká zajíc v čepici.
Culíkatá Cecílie
na Václava vodu lije.
Na lavici slepice civí na dvě kraslice.

ZAJÍC
Spěchej, spěchej, zajíci,
na louce jsou myslivci!
Schovej se a nepískej,
jen co zmizí, zavýskej!

ZEBRA
Ze zoologické zahrady
ztratila se zebra.
Zas ty její nápady!
To asi ta vedra.

Tip: Hrajeme si na zvířátka: zaSyčíme jako hadi, zabZučíme jakou komár, uděláme Cvrčka (c-c-c). Hlídáme, aby rty byly zaostřené do úsměvu a zoubky lehce skousnuté. Jazyk zůstává schovaný za zuby!

Tip pro předškoláky: Hrajeme si na básníky, tvoříme krátké verše nebo rýmy (například dole – pole, čepice - vesnice)

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline