Logopedie na květen

Soustředíme se na hlásku Ř

Říkanky

KUŘÁTKA
Kuřátka se prohánějí,
pokřikují, dovádějí.
Když pes Ořech zavrčí,
k mámě se hned přikrčí.

KLÍČ
Petřík tomu nevěří,
Ondřej má klíč od dveří.
A za dveřmi netopýři,
naříkají, křídly víří.

PETŘÍK
Když fouká větřík,
má Petřík svetřík.

ONDŘEJ
Ondřej řeže dříví,
už je celý křivý.

Tip: Kratší brčko vložíme do úst. Malé nastříhané papírky si rozložíme na stůl. Brčko přiložíme k papírku, nadechneme se a papírek přeneseme na předem domluvené místo. Sestavujeme kytičky, autíčka a další obrazce dle fantazie.

Tip pro předškoláky: Ujistěte se, že dítě správně používá v řeči slova: nalevo, napravo, první, poslední, předposlední, před, za, kolem, mezi, uvnitř, přes, v levém horním rohu, pravém dolním rohu, uprostřed ...