Z Základní škola - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL ŠKOLY
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL ŠKOLYČESKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, DĚJEPISzimcik57@gmail.com
"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... . Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."
Mgr. Alena Urbancová - ZŘŠ PRO ZŠ
Mgr. Alena Urbancová - ZŘŠ PRO ZŠPŘIRODOPIS, NĚMECKÝ JAZYK, CHEMIE
"Mým cílem je umožnit každému žákovi přijmout vzdělávání jako přirozený krok k dalšímu vývoji své osobnosti a naučit ho využít k tomu veškeré dostupné prostředky a moderní informační technologie."
Mgr. Kateřina Pražáková  ZŘŠ pro INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  - region Čechy
Mgr. Kateřina Pražáková ZŘŠ pro INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - region Čechymobil: 606 072 077prazakovakaterina81@gmail.com
Regionální kancelář pro Čechy, Milady Horákové 2725, Kladno, 272 01
Mgr. Markéta Hudáková, ZŘŠ - výchovné poradenství, matrika škol
Mgr. Markéta Hudáková, ZŘŠ - výchovné poradenství, matrika školČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, SPECIÁLNÍ PEDAGOG
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ - Albert Einstein
"A největší odměnou pro mě je, když se mi to podaří." - Markéta Hudáková

Učitelé na II. stupni ZŠ

Mgr. Jakub Mačák
Mgr. Jakub MačákTŘÍDNÍ UČ. 6. ROČNÍK, ZEMĚPIS, DĚJEPIS, INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
"...A být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost jest chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Ono se stalo uměním už jenom být živ po svém." - Jan Werich "Učím po svém! :-)" - Jakub Mačák
Mgr. Vojtěch Král
Mgr. Vojtěch Král TŘÍDNÍ UČ. 7. ROČNÍK, VLASTIVĚDA,OBČANSKÁ VÝCHOVA
"Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno" Karel Čapek
Mgr. Marie Ševčíková
Mgr. Marie ŠevčíkováTŘÍDNÍ UČ. 8. ROČNÍK, MATEMATIKA, FYZIKA
"Mojí snahou je pestré a kvalitní vyučování s využitím ICT, individuální, klidný a důsledný přístup. V matematice se přikláním ke konstruktivnímu pojetí výuky, hledám způsoby, které vedou u žáků k rozvoji tvořivosti a zvídavosti. Dobrý pocit mám, když vidím ve tváři žáka, že pochopí probírané učivo a má radost."
Mgr. Hana Gureňová
Mgr. Hana GureňováTŘÍDNÍ UČ. 9. ROČNÍK, MATEMATIKA
"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe" - Gaius Titus Petronius
Mgr. Hana Staňová
Mgr. Hana StaňováČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, DĚJEPIS
"Baví mě pracovat s dětmi. O to víc, když je vidím získávat nové zkušenosti a radovat se z nově nabytých poznatků."
Mgr. David Smetana
Mgr. David SmetanaANGLICKÝ JAZYK, TĚLOCVIK, HUDEBNÍ VÝCHOVA
"Nejhorším činem učitele je škatulkování. Já sám se snažím na žáka nahlížet individuálně a především komplexně. Je důležité vést žáky k cizímu jazyku ne jako k vědě, ale k něčemu, co je běžnou součástí života."
Ing. Petr Zvardoň
Ing. Petr ZvardoňFYZIKA
„Jaká to vzpurná mládež! Místo toho, aby poslouchala staré, napodobuje je.“ - Wieslaw Brudzinski
Mgr. Dominika Davidová (nyní rodičovská dovolená)
Mgr. Dominika Davidová (nyní rodičovská dovolená)TĚLESNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK, FRANCOUZSKÝ JAZYK
Mgr. Tomáš Beníček
Mgr. Tomáš BeníčekCHEMIE, PŘÍRODOPIS
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Mgr. Zdeňka Ryšková
Mgr. Zdeňka RyškováČESKÝ JAZYK
Mgr. Robert Goldmann
Mgr. Robert GoldmannČESKÝ JAZYK, VÝTVARNÁ VÝCHOVA
„Úkolem pedagoga je doprovázet na cestě za poznáním.“ „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru.“ G. B. Shaw
Mgr. Anna Martináková
Mgr. Anna MartinákováINFORMATIKA

Učitelé na I. stupni ZŠ

Mgr. Jana Salanci
Mgr. Jana Salanci1. ROČNÍK
Mgr. Kristýna Miklánková
Mgr. Kristýna Miklánková2. ROČNÍK
"Zaměřuji se na rozvoj dětí a nikoli jen na dodržení osnov, plánů a vyhlášek. Nemůžeme sice všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné."
Mgr. Marcela Sehořová
Mgr. Marcela Sehořová3. ROČNÍK
Mgr. Jiří Miškar
Mgr. Jiří Miškar4. ROČNÍK
"Snažím se naučit děti, jak mají myslet, ne to, co si mají myslet."
Mgr. Jitka Machalová
Mgr. Jitka Machalová5. ROČNÍK
Mgr. Vojtěch Král
Mgr. Vojtěch KrálVLASTIVĚDA, OBČANSKÁ VÝCHOVA
"Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno" Karel Čapek
Bc. Daniela Michalcová
Bc. Daniela MichalcováASISTENTKA PEDAGOGA, PRÁCE NA POČÍTAČI
"Pomáhat ano, ale účinně, správně a hlavně tam, kde je to skutečně potřeba!" PhDr. Josef Cerha „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca
Mgr. Pavlína Majerová
Mgr. Pavlína MajerováVÝTVARNÁ VÝCHOVA, VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Výtvarná výchova: "Tvořit se dá ze všeho." Školní družina: "Bavíme se i bez počítačů."
Gabriela Gabrhelová
Gabriela GabrhelováASISTENTKA PEDAGOGA, VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Dagmar Vaculová
Dagmar VaculováASISTENTKA PEDAGOGA
"Každý z nás je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná. "
Mgr. Pavel Vágner
Mgr. Pavel VágnerFARÁŘ, UČITEL NÁBOŽENSTVÍ