Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Chaos a řád

S osmáky jsme využili moment, kdy na pár hodin vysvitlo sluníčko a vydali se tvořit do nedaleké přírody. Land art, neboli krajinné umění, které původně vzniklo jako reakce na komercionalizaci umění má dnes pořád své kouzlo. Abychom to neměli tak jednoduché, určili jsme si společné téma s názvem Chaos a řád. K dispozici jsme měli pouze přírodu. Žáci se rozdělili do skupinek, či jednotlivců a každý po svém se ujal ne příliš jednoduchého tématu. Vznikla například brána dělící chaos od řádu, obří cop z liján zdobený lístky a další.

Výsledná díla jsou pomíjivá, ale krásná.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline