Projekt Hamé EasyFruit a „Školy na konci světa“ Březová

Jedním z průřezových témat v ŠVP je i mediální výchova. Dnešní akce byla jen završením několika tematických okruhů, procházejících různými vzdělávacími obory, např. kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu.

Dnes se žáci naší školy stali součástí marketingového výzkumu společnosti Hamé. Naše škola byla vybrána z několika adeptů zejména pro otevřenost k novým a pokrokovým metodám výuky. Soukromé firmy čím dál častěji spolupracují se školstvím na úrovni středních a vysokých škol. Společnost Hamé využila možnosti a tuto metodu přesunula i na školu základní. Žáci hodnotili design výrobků, příchutě výrobkové řady a také sponzorský vzkaz, který poběží v televizi. Měli rovněž možnost navrhnout billboard formou soutěže a získat tak jiný úhel pohledu na reklamní kampaň. Dnešní dopoledne bylo velkým zpestřením výuky, protože žáci se mohli podílet na výběru nové příchutě ovocného pyré. Všichni se už těší na jaro příštího roku, kdy bude tato příchuť uvedena na trh.