Z Základní škola

VII. ŠKOLNÍ PLES

V sobotu 4. února 2017 se v hale kultury a sportu v Březové už posedmé vesele plesá na školním plese. Je sice pravda, že podobných akcí je všude kolem nás mnoho, ale přesto si myslím, že ten školní březovský je přece jen trochu jiný. Především tím, že ho pořádáme společně se žáky a zaměstnanci školy.

Školní ples je vždy pojat jako dlouhodobější školní projekt, v němž důležité místo měli všichni žáci promyšleně vedení a usměrňovaní svými vyučujícími v jednotlivých předmětech. Deváťáci a osmáci navrhli plakátky, pozvánky, v rámci mediální výchovy si připravili oslovení občanů, které také osobně v Březové navštívili. Žáci pomáhali při přípravě výzdoby pro ples. Ples také moderovali nejstarší žáci. Předskokany na plesu byli žáci druhého až sedmého ročníku se svým nápaditým vystoupením propojením tance s bubnováním na velkých míčích, polonézu a valčík nacvičili žáci druhého stupně školy. Třetím tancem bylo překvapení deváťáků ve stylu tanců třicátých a čtyřicátých let 20. století. Jednotlivá vystoupení tanečníků nápaditě oživil světelnými efekty pan Robert Provodovský.

Školní ples na Březové láká každým rokem více návštěvníků. Letos to je 370 spokojených návštěvníků (téměř 40% obyvatel obce), pro které je připravena bohatá tombola s více než třemi sty cenami. Mezi spokojenými tanečníky bylo i dvacet individuálně vzdělávaných žáků naší školy z Jablonce. Nálada na plese je uvolněná, všichni přítomní se skvěle baví, do tance jim hrají DH Březovjané a také Úžasná dvojka ze Strání.

Foto: Danka Michalcová a Jirka Miškar