Podnebné pásy na Zemi

Žáci páté třídy seznámili o rok mladší spolužáky s učivem o klimatických a vegetačních pásech. Nejdříve jim stručně popovídali o tom, kde se jaký pás nachází, jaké teploty tam jsou, co tam žije a následně se snažili odpovídat na otázky. Podle fotografií lze vidět, že obě strany si něco z hodiny odnesly.