M Mateřská škola

Co umí vítr a déšť

PRŠÍ

Dneska prší, kapy kap, 

na střechu i na okap. 

Bumtarata bum bum bum

zahrajeme sousedům. 

Vždyť dešťové kapičky - 

to jsou k bubnu paličky. 

 

DEŠTNÍK

Z mraku skáčou kapičky, 

chytím je do ručičky. 

Skáče jedna, skáče druhá, 

brzy bude asi duha. 

Když bude víc kapiček, 

tak vytáhnu deštníček.