Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Speciálně pedagogická péče v naší škole

V naší škole se dlouhodobě věnujeme i žákům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Jedná se především o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) a s poruchami pozornosti.
U dětí se specifickými poruchami učení bývá narušen proces vnímání, je buď nedostatečně rozvinutý, nebo se vyvíjí nerovnoměrně, případně je porušený. V důsledku toho dochází ke zkreslenému vnímání. Při čtení, psaní a počítání to znamená, že dítě např. nesprávně vnímá hlásky, písmena, číslice, a pak je i nesprávně čte, píše a manipuluje s nimi. Jsou tedy narušeny základní funkce důležité pro čtení, psaní a počítání.
V letošním školním roce máme ve škole šest žáků, kterým se věnuji v předmětu speciálně pedagogické péče (SPP) individuálně. Do tohoto předmětu mohou být žáci zařazeni pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Nejedná se zde o doučování, nýbrž o rozvíjení dílčích funkcí důležitých pro rozvoj čtení, psaní, počítání (sluchová analýza a syntéza řeči, sluchová a zraková diferenciace, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová a zraková paměť, zraková analýza a syntéza, prostorová orientace, nácvik posloupnosti, koncentrace pozornosti…).
Vzhledem k tomu, že každý žák má své specifické potíže a potřeby, vytvářím pro ně na míru pomůcky, se kterými v hodinách pracujeme.
Jelikož i mezi našimi individuálně vzdělávanými žáky je téměř tři sta se speciálními vzdělávacími potřebami, máme také na i-moodle školy spoustu reedukačních materiálů, které mohou rodiče s dětmi při domácí výuce využívat.

 

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout