Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Obvod hřiště (+VIDEO)

V matematice jsme si s žáky osmého ročníku zavedli tento týden nový vzorec na výpočet obvodu kruhu a délky kružnice. Výpočty žákům šly jedna radost, tak jsme se vydali na naše nové hřiště ve tvaru oválu, abychom dosavadní znalosti aplikovali v praxi. Třída se rozdělila na čtyři skupinky po třech žácích. První dvě skupinky dostaly za úkol změřit vnější a vnitřní délku oválu, jak se říká „metr po metru“. Zbývající dvě skupinky měly v praxi aplikovat naučený vzorec pro výpočet délky kružnice, tedy zjistit poloměr kruhu, dosadit do vzorce a připočítat rovné části hřiště. Každá skupinka se chopila úkolu s nadšením a odhodláním sobě vlastním. Jejich výsledky si můžete sami prohlédnout.
Výsledky měření:
Vnitřní délka oválu („metr po metru“) - 94,5 m
Vnitřní délka oválu (vzorcem) - 90,2 m
Vnější délka oválu („metr po metru“) - 109 m
Vnější délka oválu (vzorcem) - 108,4 m

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline