Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Kvádr a krychle

Žáci šestého ročníku si v rámci opakování a vyvozování nového učiva v hodině matematiky propojili teorii s praxí, a to nejprve vytvořením si svých těles z předtištěných šablon sítí.
Síť kvádru jsme vybarvili společně, aby si žáci uvědomili, že protější strany kvádru jsou stejné a pomocí tohoto uvědomění jsme si vyvodili vzorec pro výpočet povrchu. U krychle žáci dostali volný prostor k vlastní výzdobě. Poté si šesťáci obě sítě vystřihli a slepili dohromady. Na závěr hodiny si za pomoci vyvozených vzorců ještě vypočítali několik příkladů. Na jejich barevná tělesa se můžete podívat.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline