Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Pozorujeme přírodu okem, lupou,… mikroskopem

S žáky šestého ročníku začínáme v hodinách přírodopisu pronikat do tajů mikroskopie. Už jen samotná myšlenka na pozorování organismů nebo jejich částí, které jsou pouhým okem neviditelné je vzrušující. A co pak pozorování samotné?

Jako každý rok se žáci museli nejdříve naučit s mikroskopem pracovat a poznat jeho funkční části. Dále si vyzkoušeli, jak se pozorují už připravené trvalé preparáty. Na závěr si pak vyzkoušeli připravit vlastní mikroskopický preparát – např chlupu, výtěru z úst a buněk cibule.

Teď, když už žáci hravě zvládají práci z mikroskopem, můžeme hlouběji proniknout do tajů samotných pozorovaných objektů – čili buněk.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline