Z Základní škola

Projektový den v ZŠ Strání (+VIDEO)

Ve středu 23.6. se žáci osmé a deváté třídy vypravili za vzdělávacími aktivitami přes kopec do základní školy Strání. Uskutečnil se zde Projektový den v rámci přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Kluci a holky ve skupinkách nejprve navštívili nově vybavenou učebnu chemie, kde si vyzkoušeli zjišťování a měření pH různých roztoků pomocí indikátorových papírků, fenolftaleinu a výluhu z červeného zelí.

V rámci aktivit v učebně cizích jazyků si naši žáci vyzkoušeli také různé poslechové aktivity jako doplňování slov do textu anglicky zpívané písně a doplňování rozhovorů. Dále si také vyzkoušeli znalostní kvíz o Zemi a tvorbu anglických slovíček z jednotlivých písmen.

Paní učitelky ze Strání měly všechny aktivity skvěle připraveny a žáky výuka, zejména v novém a neznámém prostředí, moc bavila.