Z Základní škola

Výprava do pravěku

Abychom obohatili naše znalosti z výuky vlastivědy, vyrazili jsme tento týden do pravěku přímou cestou. Na „školce“ jsme si vyzkoušeli několik dovedností, které už znali naši pravěcí předci.

Vyzkoušeli jsme si rozdělávání ohně pomocí křesadla a pazourku, upekli jsme si hady z chlebového těsta, modelovali z hlíny misky a figurky. Zjistili jsme, jak vypadá pazourek, troud a jelenice.

Protože v prvním pololetí probíráme historické události, podnikneme výprav časem ještě několik.

 

Foto: Dagmar Vaculová