(Před)poslední letní den

Dle předpovědi počasí nás v brzké době čeká příchod pravého podzimu. Je tedy na místě využít poslední dny hezkého počasí k výuce mimo budovu školy. Tak jsme si dnes s osmáky a deváťáky zažili hodiny chemie a přírodopisu mimo školní lavice.

Výuku jsme také doplnili příjemnou procházkou kolem školy, která zejména po obědě (nejen) žákům přišla vhod.