Z Základní škola

Volby ve čtvrtém ročníku

Ve čtvrtém ročníku jsme ve vlastivědě uspořádali svobodné demokratické volby do školního parlamentu.

Den před plánovanou akcí jsme si vyrobili v praktických činnostech občanské průkazy, bez kterých přece není možné se zúčastnit. Výroba kartiček začala zapsáním údajů o žákovi. Aby byl doklad úplný, je třeba ho doplnit fotografií. My jsme to vyřešili tak, že se děti kreslily navzájem a snažily se o co nejpřesnější zachycení rysů svých spolužáků. Už jen naše výtvory zalaminovat a můžeme k volbám.

Vše bylo připraveno, komise překontrolovala doklady, voličům předala obálku a nasměrovala je k urně. Do té následně voliči vhodili obálku s hlasy.

Pro následující období byli zvolení Šárka Kročilová a Šimon Panák. Blahopřejeme.