Slavnostní zahájení nového školního roku

Kvůli nepříznivému počasí se letos poprvé po mnoha letech - navíc po dlouhé koronavirové pauze - uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 ve sportovní hale. I přes deštivé a nevlídné počasí přijelo na zahájení nečekaně velké množství rodičů a žáků nastupujících na individuální vzdělávání, především prvňáčků.

Na úvod si vzal slovo ředitel školy PaedDr. Ludvík Zimčík, který představil nové členy pedagogického sboru. Žáky pak krátce pozdravil starosta obce pan Josef Trecha a povzbudivá slova si mohli žáci i rodiče vyslechnout z úst místního faráře Mgr. Pavla Vágnera.

Na závěr proběhlo tradiční „pasování“ prvňáčků mečem drženým v rukou „krále“ – Mgr. Jiřího Miškara.

Foto Danka Michalcová