Z Základní škola

Nová pravidla od 1. září 2020

HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD 1. ZÁŘÍ 2020

pro žáky březovské školy vzhledem ke Covid 19 vycházející z manuálu MŠMT

  • Do školy žák dochází pouze, cítí-li se zdravý. Vstup rodičů a cizích osob bude umožněn pouze v nezbytných případech.
  • Žáci během pobytu ve škole omezí pohyb po budově, neshlukují se ve větších skupinách a zdržují se ve svých třídách.
  • Pokud během vyučování žák pocítí jakékoliv příznaky onemocnění, neprodleně informuje vyučujícího, který přijme příslušná opatření.
  • Žák si myje či dezinfikuje ruce při příchodu do školy, před svačinou, před a po použití toalety, před vstupem do učeben a při vstupu do jídelny.

  
PEDAGOGICKÉ OPATŘENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2020

pro žáky březovské školy vzhledem ke Covid 19 vycházející z manuálu MŠMT

  •  Pokud je v důsledku karanténních či krizových opatření poskytováno distanční vzdělávání, žák má povinnost se takto vzdělávat.

 

PaedDr. Ludvík Zimčík, v.r.
ředitel školy