Z Základní škola

POKYN K MOŽNÉMU DOBROVOLNÉMU NÁSTUPU ŽÁKŮ I. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. KVĚTNA 2020

Žáci prvního stupně (1. až 5. ročník) budou muset mít ve škole minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení roušek.

Rodiče žáků prvního stupně musí školu informovat o zájmu jejich dětí účastnit se vzdělávacích aktivit nejpozději do 18. května 2020.

Škola dále informuje zákonné zástupce žáků prvního stupně:

  • ranní družina není poskytována
  • vzdělávací aktivity se realizují ve dvou skupinách žáků
  • první skupina bude složena z žáků prvního a druhého ročníku (skupinu povedou Mgr. K. Miklánková a Mgr. M. Sehořová)
  • druhá skupina bude složena z žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku (skupinu povedou Mgr. J. Miškar, Mgr. Z. Ryšková, Mgr. R. Goldmann)
  • žáci budou připravováni denně první čtyři vyučovací hodiny
  • vzhledem k malému množství žáků, kteří dobrovolně nastoupí od 25. května do školy, si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda)
  • zájmové aktivity ve stejných skupinách budou probíhat odpoledne pod vedením vychovatelek školní družiny
  • před nástupem žáka musí být škole předáno "čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (v příloze)
  • pro omlouvání žáků platí ustanovení školního řádu
  • před prvním nástupem do školy (dne 25. května 2020) budou žáci poučeni o zvýšených hygienických opatřeních ve škole.