Z Základní škola

Výuka s aplikací Quizlet

V současné době využívá většina pedagogů nejrůznější nástroje a zdroje informací, jejichž využití napomáhá vzdělávat se s pomocí digitálních technologií. Mezi takové nástroje patří např. Quizlet, který využíváme v hodinách anglického, ale i francouzského jazyka.

Quizlet je užitečný vzdělávací nástroj, který mohou žáci využívat nejen při výuce na dálku. Jedná se o aplikaci typu flashcards, kdy dochází ke cvičení paměti pomocí dvoustranných elektronických kartiček a na podobném principu fungujících her.

Nachází se zde třídy, které slouží k uspořádání žáků a přidělování předem připravených studijních sad. Po vstupu do třídy učitel ihned vidí, který žák je připojen, jaká sada kartiček se používá, a typ aktivity, kterou kdo dělá. U jednotlivých žáků si může prohlédnout podrobnou statistiku či postup za určitou dobu. Jednotlivé sady následně nabídnou statistiku v celkové úspěšnosti jejich řešení.

Studijní aktivity Quizletu lze rozdělit do dvou typů. První se věnují přímému učení. Patří sem čtyři aktivity (FlashcardsLearnSpellTest). Druhou, spíše zábavnější formou je hraní (Play) se třemi aktivitami (MatchGravityLive). Po dokončení každé aktivity následuje okamžité vyhodnocení a zpětná vazba, díky které je možné sledovat pokrok žáků.

Quizlet je velmi přínosnou online aplikací, pomocí níž se snažíme obohatit výuku v různých oblastech vzdělávání. K dispozici jsou také mobilní verze pro Android či iOS.