Z Základní škola

PF 2020

Se začátkem posledního školního týdne dorazila i výjimečná sváteční atmosféra, na kterou se všichni po celý rok těší. K tomuto období neodmyslitelně patří i vánoční dílničky, kterých se účastnila celá škola. Tvořilo se ale také v hodinách informatiky. K ideální vánoční atmosféře však přispívají nejen písně s vánoční tématikou, cukroví nebo vůně jehličí, ale zejména dobré mezilidské vztahy. A tak jsme se s žáky osmého ročníku pustili do tvorby vánočních a novoročních přání.