Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

L Lyceum

Humanitní, přírodovědné a technické zaměření na lyceu

Naše střední odborná škola nabízí v rámci oboru „Kombinované lyceum“ celkem tři různá zaměření: humanitní, technické a přírodovědné. V prvních dvou ročnících probíhá vzdělávání společně, všichni studenti tedy mají stejné předměty. Od třetího ročníku se již ale věnují také specializovaným předmětům podle zvoleného zaměření. Humanitní specializaci aktuálně studuje ve třetím a čtvrtém ročníku dohromady více než padesát studentů, technickou specializaci si zvolilo devět studentů a přírodovědnému zaměření se věnuje celkem osm studentů.

Humanitní specializace je založena především na studiu psychologie, pedagogiky, sociologie, ale také filozofie nebo hudební a výtvarné výchovy. Po absolvování tohoto zaměření jsou pak studenti připravení také k dalšímu studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně
orientovaných fakultách vysokých škol.

Technická specializace obnáší zvládnutí dovedností a znalostí v předmětech deskriptivní geometrie, matematika, technické kreslení, základy strojírenství apod. Studenti se naučí např. aplikovat matematické postupy i prostorovou představivost při řešení technických problémů, získají vhled do problematiky technických oborů a budou mít reálnou představu o obsahu a náročnosti vysokoškolského studia zejména v technických oborech.

Před dvěma lety jsme poprvé otevřeli také studium přírodovědné specializace, kde na studenty čeká především biologie, chemie (a trochu i matematika). Absolventi se mohou na vysoké škole dále věnovat zejména studiu se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicíně, farmacii, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů.

Součástí maturity je pak ve všech třech specializacích nejen samostatná zkouška z dané specializace, ale také prakticky zaměřená maturitní práce a její obhajoba před komisí. A právě ukázky z obhajob maturitních prací humanitní a technické specializace (přírodovědné práce budou mít letos u maturit „premiéru“) si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline