Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

TECHNICKÁ STRÁNKA MATURITNÍCH (A PŘIJÍMACÍCH) ZKOUŠEK

Koncem každého školního roku se už žáci základní školy těší na prázdniny, ovšem studenty 4. ročníku našeho lycea čeká ještě poslední důležitý krok - maturitní zkouška. K té vede dlouhá cesta, kterou musí absolvovat nejenom studenti, ale také vyučující, kteří je na maturitu připravují. A taková příprava se netýká pouze učiva, maturity je potřeba připravit i po organizační stránce. Obzvlášť vzhledem k tomu, že od roku 2011 je jejich součástí také státní část, tedy didaktické testy.

Každý student se musí nejprve k maturitě přihlásit, následně jeho údaje vložíme do systému Certis, ve kterém je dále nutno editovat jednotlivé třídy, rozepsat zkoušky, přiřadit k nim učitele atd.

Také je potřeba jmenovat tzv. zadavatele didaktických testů, což jsou učitelé, kteří musí absolvovat speciální kurz, aby následně mohli zadávat didaktické testy a hlídat jejich průběh.

Na konci celého procesu pak můžeme prostřednictvím systému vygenerovat maturitní vysvědčení, jehož kopii musíme spolu s dalšími dokumenty uchovávat v školním archivu.

Podobný proces jako maturanti, musí absolvovat také uchazeči o studium na SOŠ. Jelikož jednotná přijímací zkouška je také organizována centrálně, je potřeba údaje o každém uchazeči vložit do systému, přidělit mu číslo a všechny rozřadit do skupinek, aby mohly být vytvořeny harmonogramy zkoušek. Po jejich skončení pak musíme naskenovat vyplněné záznamové archy a odeslat je do Cermatu, aby mohly být ohodnoceny. Ke všem výše zmíněným úkonům slouží pracoviště DDT (datový digitalizační terminál) a systém Certis.

Mgr. Vojtěch Král, ZŘŠ pro CERTIS

 

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili funkčnost našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Odmítnutí
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Quantcast
Souhlasím
Odmítnout