Terezka a Housle – rok 2017

V současnosti ukončuji pátý ročník svého studia na škole Březová. Díky výjimečné možnosti býti IV studentem se mohu plně soustředit na své hudební vzdělávání a o to více se věnovat hře na housle. Od mého posledního příspěvku se toho hodně událo, a ráda bych s Vámi proto sdílela zážitky a úspěchy letošního jara, které bylo pestré a které bych bez individuální výuky na škole Březové zvládala jen obtížně.

Duben

Po několika koncertech v Brně jsem na konci dubna vycestovala na Slovensko, kde jsem v mezinárodní soutěži v Kremnici, krásném městě pod Nízkými Tatrami, vyhrála se skladbami „Banjo and Fiddle“ a „Sonata“ od Verraciniho, 1. a 2. věta. 

04 Liberec Cena

Květen

Další měsíc byl též ve znamení cestování. Nejprve směrem na sever do Liberce. A po několika vystoupeních v Brně na konci května ještě jednou, na jih do Rakouska.

V Liberci jsem se účastnila celostátního kola ZUŠ celé ČR poté, co jsem uspěla v předchozích kolech na Moravě. Získala jsem první místo díky dvěma skladbám – Verraciniho „Sonátě, 1. věta“ a koncertu „a-moll“ od Ch. A. Beriota.

Do rakouského města Sankt Pölten nedaleko Vídně jsem obdržela pozvání zahrát u příležitosti 180. výročí založení místní ZUŠ, což byla velká pocta a publikum jsem potěšila koncertem „a-moll“ od Ch. A. Beriota.

05 Sankt Polten.jpg06 Sankt Polten.jpg

 

Červen

Ale nejkrásnější zážitek na mne čekal v červnu, kdy se v Brně uskutečnil již pátý ročník festivalu „Mozartovy děti“ pořádaný ve spolupráci s Filharmonií Brno. Dostalo se mi té cti zahrát si s Filharmonií na dvou výchovných koncertech svého oblíbeného Beriota. Spolupráce s panem dirigentem a hudebníky byla obohacující a tento zážitek zůstane dlouho v mém srdci.

08 08 Mozartovy děti rozehrávání09 Mozartovy děti před koncertem10 Mozartovy děti vystoupení