Kamilka a Literatura

Přišel nám e-mail:


Hezký večer, pane řediteli,

opět si vás dovoluji informovat o úspěchu vaší IV žačky 5. ročníku Kamilky Máčové. Účastnila se jako každoročně okresní soutěže vyhlášené Městskou knihovnou v Českém Krumlově, která má literární a výtvarnou část. Letošní téma bylo: "Svět v pohybu". Kamilka získala absolutní vítězství z 50 literárních prací se svojí pohádkou: "Jak Květušky a Matka Příroda zachránili Elišku Kropáčkovou před těžkým astmatem" (Kamilka zde napsala pokračovaní taktéž přiložené pohádky z loňského roku, která byla na téma: "Květinový svět" - "Jak Květušky a Eliška Kropáčková zachránili město Český Krumlov před povodní", se kterou získala absolutní prvenství již vloni.) Jako jediná se účastnila obou kategorií, tedy i výtvarné a i zde získala 1. místo (ze 300 odevzdaných prací) svým 3D dílem "Svět v pohybu". V příloze přikládám loňskou pohádku, letošní pohádku, fotografii výtvarného díla a fotografii z předávání cen v Prokyšově sále v Českém Krumlově.

S pozdravem Zuzana Máčová, maminka

predani


 Kamilce gratulujeme a na její pohádku se můžete těšit v prosincových PAPJÉRKÁCH.