L Lyceum - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL LYCEA
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL LYCEAČESKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, DĚJEPISzimcik57@gmail.com
"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... . Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."
Mgr. Hana Staňová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE LYCEA
Mgr. Hana Staňová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE LYCEAČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS
Mgr. Jiřina Juříčková, MBA
Mgr. Jiřina Juříčková, MBAANGLICKÝ JAZYK, ZEMĚPIS
Mgr. Markéta Hudáková
Mgr. Markéta HudákováČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ - Albert Einstein
"A největší odměnou pro mě je, když se mi to podaří." - Markéta Hudáková
Bc. Tomáš Beníček
Bc. Tomáš BeníčekCHEMIE
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Mgr. Veronika Garčarová
Mgr. Veronika GarčarováPSYCHOLOGIE, TĚLESNÁ VÝCHOVA
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.ITC
Mgr. Klára Stojaspalová
Mgr. Klára StojaspalováHUDEBNÍ VÝCHOVA
Mgr. Martina Braunerová
Mgr. Martina Braunerová MATEMATIKA, ICT
Ing. Světlana MoravčíkováEKONOMIKA
Mgr. Anna ŠebestováANGLICKÝ JAZYK, DĚJEPIS
Ing. Ľubica HavelkováTECHNICKÁ SPECIALIZACE