L Lyceum

Specializace

Humanitní specializace

Humanitní specializace připravuje žáka pro další studium humanitního zaměření především na filozofických, pedagogických a sociálně zaměřených fakultách vysokých škol. Během studia si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce a hudební, dramatické, estetické a výtvarné výchovy a tím získá vhled do obsahu humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti studia těchto předmětů na vysokých školách.

Humanitní specializace

- ve 3. ročníku: pedagogika, sociologie, psychologie, komunikace a mediální výchova, hudební výchova

- ve 4. ročníku (návrh): pedagogika, psychologie, sociální práce, filozofie, výtvarná výchova

Technická specializace

Technická specializace připravuje pro další studium na vysokých školách především technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či stavebnictví. Během studia si žáci osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky a informačních technologií.

Technická specializace - vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů Základy strojírenství, Technické kreslení, Matematika ve specializaci, Fyzika ve specializaci, Deskriptivní geometrie.