M Mateřská škola

Klub KLUBÍČKO

Milé maminky s dětmi, jste srdečně zvány rozmotávat klubíčka her, písniček a tanečků.

klubicko

Co je KLUBÍČKO?

Je klub určený pro malé děti, které zatím nenavštěvují MŠ. Za doprovodu svých maminek se mohou citlivě zapojovat do aktivit, jako jsou např. jednoduché hry, tanečky, písničky s rytmickými nástroji, říkanky s pohybem, ale především spontánní hry v kolektivu, s pocitem bezpečí a náruče své maminky.

Místo setkávání KLUBÍČKA bude v prostorách mateřské školy, oddělení Sluníček. Půjde o setkávání jednou týdně.

První setkání 15. 1. 2019 v 16.00 hod.