M Mateřská škola

Jak se vidíme

V rukou nůžky děti drží,
nakreslit pocity snaží se,
ve stříhání se utuží,
ústy krásně smějí se.
Jak to vlastně vypadáme,
kdeže nos a pusu, oči, uši máme,
a že úsměv všem nám sluší,
když do zrcátka se podíváme.