M Mateřská škola

Organizace výuky v mateřské škole v novém školním roce

Provoz v MŠ bude zahájen 2. 9. 2019 provoz probíhá od 6:30 hod do 16:00 hod. 

Děti se budou scházet v jednotlivých třídách dle seznamu, který bude vyvěšen na dveřích tříd.

Stravování je zajištěno klasickým způsobem (ranní svačina, oběd, odpolední svačina)

Žádáme o případné včasné odhlášení dětí z obědu do 8:00 hod. (nemoc, dovolená atd.)