M Mateřská škola

Jdeme cestou, jdeme strání...

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
těšíme se na výlet.
Jdeme cestou, jdeme strání,
cesta nám pěkně uhání.
Nejedeme, jdeme pěšky,
máme u nás ale hezky!
Když do cíle dorazíme,
pohárem se osvěžíme.
A to hřiště opodál, kdo by si tam nerad hrál?
Děti se moc těšily, hřištíčko si užily.
Výlet se nám vydařil,
krásný den to pro nás byl.