D Družina

Okrskové kolo recitační soutěže

V úterý 12. listopadu proběhlo v prostorách DDM v Uh. Brodě okrskové kolo recitační soutěže školních družin, které pořádala ŠD při Katolické ZŠ, ŠD Březová spolu s DDM v Uh. Brodě.

V osm hodin se sál zaplnil dětmi (v celkovém počtu 70 soutěžících), které doprovázely obětavé paní vychovatelky z dvanácti družin uherskobrodského okrsku. Včas přišla i porota, kterou letos tvořily paní Věra Lovecká, slečna Nikola Hauerlandová, paní Libuše Goldmannová a paní Dagmar Svobodová.

Výhercům ještě jednou blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za přípravu, snahu a píli. Porotcům děkujeme za jejich přítomnost a odborné posouzení, knihkupectví Špalíček za knihy pro výherce a Domu dětí za bezplatné zapůjčení prostor pro pořádání soutěže.

Reportáž z této akce