D Družina

BESIP

Nově nabyté vědomosti z besedy se Ziggy Horváthem, ambasadorem projektu „BESIP- spolu hravě o dopravě“, přetvořili čtvrťáci v úžasnou spleť silnic, cyklostezek, dopravních značek, semaforů a přechodů pro chodce.