Z Základní škola

Mluvnice s osmáky

V českém jazyce v osmé třídě i „na dálku“ pokračujeme v probírání gramatiky a procvičování pravopisu. V březnu jsme se věnovali významovým poměrům, které si žáci mohli nastudovat pomocí našich výukových videí a následně hojně procvičovat v testech na i-Moodle nebo v MS teams, kde máme pro tyto účely založenou skupinu. Průběžně opakujeme druhy vedlejších vět a plně se začínáme věnovat rozborům souvětí, kde si vše dosud probrané stále oživujeme. K tomuto mají žáci mnoho materiálů a také si to mohou procvičit v online hodinách českého jazyka, jež mívají dvakrát za týden. 

Podívejte se na ukázku prezentace učiva k jazykovým rozborům, což mají žáci k dispozici prostřednictvím videa, a na ukázku kvízu ke grafickému znázornění souvětí, který mají v MS teams.

 

grafickéznázornění8