Z Základní škola

Jak se čtvrťáci učí matematiku

Ani ve čtvrtém ročníku výuka neustala a v probíraném učivu se plynule pokračuje i z domova. Mimo online hodiny matematiky, které mají čtvrťáci dvakrát týdně, mají k dispozici také spoustu materiálů jak na aritmetiku, tak na geometrii.

V aritmetice pomocí online testů stále procvičujeme dělení a násobení dvojciferným číslem, ale také jsme se začali věnovat novému učivu, kterým jsou ZLOMKY. Se základními informacemi se žáci seznamují prostřednictvím našich výukových videí a následně si učivo procvičují v testech na i-Moodle.

Také v geometrii jsme v látce pokročili! Žáci se z našich výukových videí dozvěděli, jak se počítá obsah čtverce a obdélníku, a to si potom také v testech vyzkoušeli. Nyní se v geometrii věnujeme povrchu krychle. 

 

krychle