Z Základní škola

Druháci rozhodně nezahálí

Holky a kluci z druhé třídy v době nouzového stavu rozhodně nezahálí. Pilně pracují doma.

V matematice jsme se naučili násobit i dělit dvěma a pokračujeme v násobilce čísla tří. V českém jazyce jsme si rozšířili slovní druhy o slovesa, předložky, číslovky a spojky. Nezapomínáme ani doplňovat poslední díl písanky a psát do našich oblíbených ŠPALÍČKŮ zprávičky o přečtených knížkách z domácí knihovny. Jaro prožíváme nejen v přírodě, ale i v naší prvouce.

A jak to vše zvládáme?

V naší škole máme skvělé pomocníky jako je ežákovka, chat a ve společné práci na dálku nám pomáhá i program power point, který dobře známe ze školních lavic. Učivo si také hravou formou opakujeme a prohlubujeme na webových stránkách „skolakov“.

A co naší partě druháčků schází?

Jsou to přece kamarádi, naše třída, naše lavice, náš ranní kroužek se třemi smajlíky…– jedním slovem ŠKOLA.