Z Základní škola

Jak se učíme matematiku online

Na 2. stupni ZŠ se v každém ročníku věnujeme matematice 3 hodiny týdně. Během výuky využíváme prezentace, ale i pracovní listy a online testy. Žáci mají i možnost řešit matematické kvízy v MS Teams. Vzhledem k tomu, že v některých hodinách je i přes 60 žáků, tak je hodina uzpůsobena tak, aby mohlo na virtuální tabuli počítat více žáků najednou a každý si nějaký příklad vyzkoušel. Pokud se věnujeme geometrii, tak si plno věcí z rýsování ukazujeme v online programech k tomu určených (např. geogebra). I když žáci 9. ročníků stále neví, na kdy bude stanoven termín přijímacích zkoušek, tak neleníme a v některých hodinách se věnujeme řešení přijímacích testů z předchozích let.

PŘEVODY JEDNOTEK VELIKOSTI ÚHLŮ

Prezentace  

Pracovní list