Z Základní škola

Jak se učíme přírodovědu online

V pátém ročníku se nyní věnujeme jedné velké a rozsáhlé kapitole – lidskému tělu a funkci jednotlivých soustav. Během výuky využíváme nejen prezentací, ale i doplňovaček a rychlých kvízů z interaktivních učebnic. Jako motivaci si pouštíme kratičká videjka  a to, co jsme zvládli, procvičujeme nejraději pomocí testů s obrázky. Toto téma je pro děti natolik zajímavé, že mně již poslaly několik svých prezentací. Už se všichni velmi těší na opakovací hodinu, kdy budou žáci samotní prezentovat své domácí práce.

 

Ukázka z interaktivní publikace TAKTIK

ukazka testu lebka

 

Ukázka prezentace žáka: LIDSKÉ TĚLO