Z Základní škola

Pozorování prvoků - nálevníků (+VIDEO)

V průběhu ledna, kdy jsme v 6. třídě probírali říši prvoků již nezbyl čas na jejich mikroskopování. Z toho důvodu, a také pro připomenutí učiva jsme si toto laboratorní cvičení splnili až v únoru.

Nechali jsme je několik dní kultivovat v senném nálevu, jehož vzorky jsme pak při cvičení pozorovali pod mikroskopem.

Trepku velkou, jakožto předního zástupce těchto jednobuněčných organismů se nám ve vzorcích nalézt nepodařilo - zřejmě bylo na jejich kultivaci ještě brzy. Pozorovali jsme však jiné, neméně důležité zástupce nálevníků - bobovky a vejcovky. Dále také několik drobných bičíkovců, zelené řasy a velké množství spirálních bakterií.

Výsledky pozorování můžete zhlédnout na přiložených fotografiích a videu.