Z Základní škola

Putování světem

Těšili jsme se, až si konečně řekneme vše důležité o podnebných pásech a začneme pracovat na projektu. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, přidělili si role a začalo naše putování světem. Využívali jsme informací z internetu a vystřihovali obrázky z časopisů s přírodovědnou tematikou.

V průběhu projektu jsme zjistili, jak je důležitá tolerance, schopnost domlouvání se a spolupráce.

Závěrem jsme naše práce prezentovali před třídou a výsledky zhodnotili.